MPASSid on GDPR-yhteensopiva ja maksuton kirjautumisratkaisu, joka standardoi tietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin palveluihin.

Organisatorisesti MPASSid perustuu luottamusverkostoon, jonka jäseniä palveluntarjoajat ja opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat. Luottamusverkoston jäsenet sitoutuvat sopimuksella määritettyihiin yhteisiin pelisääntöihin siitä, miten käyttäjätietoja käsitellään.

Käynnistä liittyminen helposti

Liittyminen luottamusverkostoon käynnistyy, kun ilmoitat alla mainitut tiedot MPASSid-operaattorille (tuki@mpass.fi):

 • koulutuksen järjestäjän / yrityksen nimi,
 • osoite ja
 • y-tunnus sekä
 • sopimuksen yhteyshenkilön eli allekirjoittajan nimi,
 • sähköpostiosoite ja
 • puhelinnumero.

Kerrothan myös, jos sähköinen allekirjoitus ei sovi teille. Sähköinen allekirjoitus ei aiheuta kuluja eikä vaadi teiltä ohjelmistoja.

Alla kuvataan tiiviisti MPASSid-sopimuksen sisältö. Luethan myös varsinaisen sopimustekstin, joka löytyy sivun alaosasta.

MPASSid-luottamusverkoston jäsensopimus pähkinänkuoressa

Osapuolet. Operaattorin ja jäseneksi liittyvän palveluntarjoajan taikka opetuksen tai koulutuksen järjestäjän edustajat allekirjoittavat jäsensopimuksen.

Sopimuksen kohde. Sopimuksen allekirjoittamalla palveluntarjoaja taikka opetuksen tai koulutuksen järjestäjä liittyy MPASSid-luottamusverkoston jäseneksi ja saa käyttöönsä MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelun. Operaattori tarjoaa tunnistuksenvälityspalvelun jäsenen käyttöön MPASSid:n omistajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Sopimus ei vaikuta jäsenen muiden sopimussuhteiden sisältöön. Jäsen vastaa täysimääräisesti oman toimintansa lainmukaisuudesta.

Jäsenen asema ja tehtävät.

MPASSid-luottamusverkostossa voi olla kahdenlaisia jäseniä: kotiorganisaatioita (käytännössä opetuksen tai koulutuksen järjestäjä) ja palveluntarjoajia.

Kotiorganisaatio:

 • ylläpitää tietolähteenä toimivaa rekisteriä, josta loppukäyttäjien henkilötiedot haetaan.
 • MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelua ei voida käyttää muiden kuin opetuksen järjestämisen näkökulmasta tarpeellisten henkilötietojen välittämiseen.
 • toimii välitettävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä.

Palveluntarjoaja:

 • palveluntarjoaja tarjoaa palvelua, jonka käyttöön tiedot välitetään.
 • toimii välitettävien henkilötietojen käsittelijänä

Jos jäsen on opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, se voi toimia sekä kotiorganisaationa että palveluntarjoajana. Muut jäsenet voivat toimia ainoastaan palveluntarjoajina. Jäsen on itse vastuussa siitä, että se noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.

Operaattorin asema ja tehtävät.

 • Operaattori tarjoaa MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelun jäsenten käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön antaman toimeksiannon mukaisesti.
 • Palvelu on jäsenten käytettävissä välttämättömiä huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta, ja sen tavoitettavuus ja käytettävyys pyritään pitämään mahdollisimman hyvänä.
 • Operaattori vastaa tunnistuksenvälityspalvelun turvallisuudesta. Turvallisuuden varmistamiseksi operaattori ylläpitää lokitietojärjestelmää.
 • Operaattori toimii tunnistuksenvälityspalvelun osalta henkilötietojen käsittelijänä, ja sitoutuu täysimääräisesti noudattamaan tietosuojalainsäädännöstä seuraavia vastuita ja velvollisuuksia.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja päättyminen. Jäsenen irtisanomisaika on kuukausi. Jos jäsen on palveluntarjoaja, operaattorin irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos jäsen on kotiorganisaatio, operaattorin irtisanomisaika on kuusi kuukautta tai seuraavan lukukauden alkuun asti sen mukaan, kumpi ajoista on pidempi. Olennaisen sopimusrikkomuksen sattuessa kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei korjaa menettelyään kohtuullisen ajan (kuitenkin aina vähintään 30 päivää) kuluessa.

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan luottamusverkoston ohjausryhmän määräenemmistöllä tekemällä päätöksellä. Kaikista muutoksista tiedotetaan. Jos jäsen ei hyväksy muutosta, se voi 30 päivän kuluessa tiedon saamisesta irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen astuu tällöin voimaan samaan aikaan sopimusmuutoksen kanssa.

Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitukset. Osapuolet eivät ole toisilleen vastuussa tunnistuksenvälityspalveluun tai sen käyttöön liittyvistä vahingoista. Operaattori ei vastaa jäsenten harjoittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tai siitä aiheutuvista vahingoista.

Sopimus erillisine liitteineen

Tästä voit ladata sopimuksen liitteineen yhtenä kappaleena PDF-muodossa.

Sopimuksen allekirjoitus sähköisesti

Oletusarvoisesti sopimuksen allekirjoitus tapahtuu sähköisesti Visma Sign -palvelussa. Ilmoita koulutuksen järjestäjän tai yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus sekä allekirjoittavien henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot MPASSid-operaattorille osoitteeseen tuki@mpass.fi. Allekirjoitusprosessi käynnistetään, ja allekirjoittajat saavat tiedon sähköisestä allekirjoituksesta annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Sopimuksen allekirjoitus muussa tapauksessa

Ilmoita koulutuksen järjestäjän tai yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus sekä allekirjoittavien henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot MPASSid-operaattorille osoitteeseen tuki@mpass.fi. PDF-muotoinen sopimus lähetetään allekirjoittajille tulostettavaksi, allekirjoitettavaksi, skannattavaksi ja lähetettäväksi takaisin meille. Me allekirjoitamme sopimuksen, jonka jälkeen se skannataan ja lähetetään valmiina teille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.