CSC – Tieteen tietotekniikan keskus pyrkii takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee MPASSid-tunnistautumispalvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Verkkosisältö ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Mpass.fi-sivusto

  • Etusivulla olevassa uutisten selaustoiminnossa on puutteita: selauspainikkeita ei ole merkattu painikkeiksi, niillä ei ole tekstivastinetta, ja lukemisjärjestys (kohdistuksen hallinta) ei ole looginen (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)
  • Mainoskuvien ja infografiikan tekstivastineissa on puutteita (1.1.1)
  • Koodin laadussa on pieniä puutteita (4.1.1)

MPASSid:n Wiki-sivut

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.9.2020 ja päivitetty viimeksi 22.12.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 22.12.2020

Palaute ja yhteystiedot

Ilmoita meille mikäli huomasit jonkin saavutettavuuspuutteen, niin teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen mpass@oph.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus