CSC – Tieteen tietotekniikan keskus pyrkii takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee MPASSid-tunnistautumispalvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Verkkosisältö ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

MPASSid-tunnistautumispalvelu:

 • Kuvilla ja kuvakkeilla ei ole tekstivastineita (1.1.1) (korjattu 30.9.2020)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita (1.3.1) (korjattu 30.9.2020)
 • Palvelun kieltä ei ole määritelty (3.1.1) (korjattu 30.9.2020)
 • Sivurakennetta ei ole merkitty maamerkein (1.3.1) (korjattu 30.9.2020)
 • Sivulla ei ole kuvaava nimeä (2.4.2)(korjattu 30.9.2020)
 • Viimeksi valitut -osion painikkeita ei ole merkattu painikkeiksi, joten ne eivät toimi mm. näppäimistöllä (1.3.1, 2.1.1, 4.1.2) (korjattu 30.9.2020)
 • Etsi koulusi -hakukentän merkkauksessa on puutteita, joten se ei toimi näppäimistöllä ja käyttö ruudunlukijalla on hankalaa (1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) (korjattu 30.9.2020)
 • Tekstiä suurennettaessa osa informaatiosta ei pysy luettavana (1.4.4) (korjattu 30.9.2020)
 • Virhesivulta puuttuu pääotsikko ja sivun nimi (title) ei ole kuvaava (2.4.6, 2.4.2), sivulta puuttuu kielimääritys (3.1.1) ja tekstin ja taustan välisessä kontrastissa on puutteita (1.4.3) (korjattu 30.9.2020)

Mpass.fi-sivusto

 • Päävalikon merkkauksessa mobiilinäkymässä on puutteita: painikketta ei ole merkattu painikkeeksi, sen tila ei käy ilmi merkkauksesta, kuvakkeella ole tekstivastinetta, eikä valikon sisältöä ole merkattu valikoksi (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2) (korjattu 29.9.2020)
 • Etusivulla olevassa uutisten selaustoiminnossa on puutteita: selauspainikkeita ei ole merkattu painikkeiksi, niillä ei ole tekstivastinetta, ja lukemisjärjestys (kohdistuksen hallinta) ei ole looginen (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2) (korjattu 29.9.2020)
 • Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole vaatimusten mukainen evästebannerin tekstissä, linkissä ja sivun alaosan oranssissa linkissä sinisellä taustalla (1.4.3) (korjattu 29.9.2020)
 • Linkit eivät erotu ulkoasultaan muusta sivun sisällöstä uutissivulla ja sinisessä alapalkissa (1.4.1, 3.2.4) (korjattu 29.9.2020)
 • Mainoskuvien ja infografiikan tekstivastineissa on puutteita (1.1.1) (korjattu 29.9.2020)
 • Koodin laadussa on pieniä puutteita (4.1.1)

MPASSid:n Wiki-sivut

 • Ohjesivun kuvista puuttuu tekstivastineet (kuvien välittämä informaatio on kerrottu tekstissä) (1.1.1) (korjattu 29.9.2020)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita (1.3.1) (korjattu 29.9.2020)
 • Tutustu tästä Eduuni Wikin saavutettavuusselosteeseen

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.9.2020 ja päivitetty viimeksi 30.9.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.9.2020

Palaute ja yhteystiedot

Ilmoita meille mikäli huomasit jonkin saavutettavuuspuutteen, niin teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tuki@mpass.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000

Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.