Tuotannossa

Annie 

Annie on opiskelijan virtuaalinen valmentaja, joka sopivassa kohdin varmistaa että meneehän kaikki niin kuin pitääkin. Ja aina ei mene. Silloin Annie pyytää oppilaitoksesta oikean henkilön opiskelijaa auttamaan. Lisäksi Annie tarjoaa oppilaitokselle kokonaisvaltaisen näkymän siihen, minkälaista tietoa tai tukea opiskelijat tarvitsevat.

Siirry tästä Annie – opiskelijan virtuaaliseen valmentajaan

Cbook

Cloubi

Rakenna kiinnostavia digitaalisia oppimateriaaleja parempien oppimiskokemuksien saavuttamiseksi milloin tahansa, missä tahansa, nykyaikaisilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. Cloubi yhdistää huipputeknisen kirjoittamisen työkalusarjan ja pilvipohjaisen alustan digitaalisen oppisisällön tehokkaaseen luomiseen ja käyttöön.

Siirry tästä Cloubin pilvipohjaisen alustan digitaalisen oppisisällön yhdistämisen ratkaisuun

Desku-työpöytä

Desku on sähköinen työpöytä, joka yhdistää kaikki oppilaitoksen web-pohjaiset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdellä kertakirjautumisella saat kaikki työkalut heti vaivatta käyttöösi!

Tutustu tästä Deskun verkkotyöpöytään

Dreamschool

Unelmakoulu-työpöytä kokoaa yhteen eri osapuolien tarjoamat palvelut, jotka kaikki ovat käytettävissä yhdellä kirjautumisella. Yhdellä käyttäjätunnuksella on siis mahdollista esimerkiksi lukea sähköposteja, hoitaa opettajien ja oppilaiden välistä viestintää tai jatkaa koulussa kesken jäänyttä työtä kotona. Lisäksi monipuolinen ja joustava alusta on helppo räätälöidä eri käyttäjille.

https://haltu.fi/palvelut/digioppiminen

Edita

Edita Publishing digitaaliset oppimateriaalit.

Lue lisää: https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit

eMathStudio

Sähköinen matematiikan vihko, virtuaalinen luokkahuone ja automaattinen matematiikan tarkistin yläkouluille ja lukioille. Soveltuu hyvin hybridiopetukseen ja tukee opettajan ja oppilaan välistä kommunikaatioita. Tarkistin paikantaa virheet ja antaa palautetta. Opettaja voi seurata työskentelyä tehtävätasolla ja kommentoida ja auttaa reaaliajassa. eMathStudioon sisältyvät yläkoulun ja lukion matematiikan kirjat.

Lue lisää: https://emathstudio.com/fi

Examina

Ylioppilastutkintojen arkisto, jonka myötä opettajat voivat kopioida ja tallentaa vanhoja ylioppilastutkinnon kokeita opetusryhmiensä käyttöön 

Lue lisää: https://www.examina.fi/

Gradia Moodle

Koulutuskuntayhtymä Gradian Moodle-oppimisalusta vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. 

Lue lisää: https://moodle.gradia.fi/

itslearning

itslearning on pilvipohjainen oppimisen ohjausjärjestelmä joka yhdistää ihmiset, ideat ja intohimon sekä palauttaa ilon oppimiseen. itslearningin avulla kokoat opetussuunnitelman, toiminnanohjauksen, oppimisprosessien suunnittelun, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen yhteen paikkaan. Järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet suunnitella opetusta, valmistaa ja jakaa materiaaleja, työskennellä yhteistoiminnallisesti sekä automatisoi rutiinitehtäviä, jolloin opettajille jää enemmän aikaa keskittyä oppijoihin.

Lue lisää: https://itslearning.com/fi/

Koodikoulu

Koodikoulu kokoaa yhteen paikkaan koodiopetuksen ja -oppaat Suomessa. Koodikoulu on sivusto, josta löydät kaiken, mitä tarvitset koodauksen aloittamiseen.

Lue lisää: http://www.koodikoulu.fi

Lystiwiki

Parkanon koulujen wikipalvelu, joka perustuu Purot.net-alustaan.

Lue lisää: https://alakoulu.lystiwiki.fi/

Nettimoppi

Oppimisympäristö

Lue lisää: http://www.nettimoppi.fi/information/index.php

Näppistaituri

NäppisTaituri on joustava ja helppokäyttöinen kymmensormitekniikan opetusohjelma, jonka avulla käyttäjät oppivat nopean kirjoitustekniikan oppituntien, kirjoituspelien ja kokeiden kautta. NäppisTaituri voidaan hankkia koulun tai kunnan käyttöön ottamalla yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostilla tai internetsivujen lomakkeen kautta. Tilaaja saa itselleen vain oman koulunsa tai kuntansa käyttöön tarkoitetun yksilöllisen osoitteen, jonka kautta palveluun kirjaudutaan.

Lue lisää: https://www.nappistaituri.fi

OmaStadi

Omastadi-palvelussa toteutetaan koko Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi ja nuorten RuutiBudjetti.  Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat helsinkiläiset voivat ideoida ehdotuksia ja äänestää siitä, mihin kaupunki käyttää 4,4 miljoonaa euroa vuosittain. Nuorten RuutiBudjetissa 6-9 luokkalaiset pääsevät ideoimaan ja neuvottelemaan erityisesti nuoria koskevista asioista.

Lue lisää: https://omastadi.hel.fi/?locale=fi

Opentunti

Opentunti on opettajien käyttöön kehitetty suunnittelutyökalu, joka mahdollistaa suunnitelmien avoimuuden sekä oppilaille että opettajille. Arkityötä helpottava työkalu mahdollistaa suunnitelmien jakamisen samasta järjestelmästä, jolla ne tehdään. Opentunnissa on mahdollista luoda osaamiskarttoja ja osaamismerkkejä, joiden avulla voi suunnitella ja seurata sekä oppilaiden että opettajien osaamisen kehittymistä.

Opinaika-oppimateriaalit

Opinaika on sähköinen oppimisympäristö, joka tarjoaa opetussuunnitelmaa tukevia opetussisältöjä eri oppiaineisiin. Opinajan kurssityökalun avulla opettajat voivat tuoda Opinaikaan omaa oppimateriaalia ja jakaa sitä tai Opinajan valmiita sisältöjä oppilaille. Opinajan työkalujen avulla myös oppimisen seuranta ja arviointi onnistuvat helposti ja vaivattomasti.

Lue lisää: http://www.opinaika.fi/

Paikkaoppi

PaikkaOppi tarjoaa helppokäyttöisen karttapalvelun paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Palvelussa opettaja voi hyödyntää joko valmiita tehtävämalleja tai tehdä itse omia harjoituksia. Tehtäviä voi jakaa oppilaille nopeasti koodilla myös koulu- ja kuntarajat ylittäen.

Lue lisää: http://www.paikkaoppi.fi

Peda.net

Peda.net on aidosti oppijalähtöinen oppimisalusta. Peda.net kehittää yhdessä opetusalan toimijoiden kanssa pedagogisesti laadukkaita, helppokäyttöisiä ja luotettavia palveluita käyttäjilleen. Peda.netin toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lue lisää: https://peda.net/info

Promentor

Promentor tarjoaa palveluita yrityksille, oppilaitoksille, lapsille ja kuluttajille. Päätuotteemme on Promentor Web, jonka avulla kuka tahansa voi opiskella kieliä itsenäisesti netissä milloin ja missä tahansa.

Qridi

Qridi on kattava ja helppokäyttöinen ratkaisu formatiivisen arvioinnin tekemiseen perusasteella. Qridin avulla oppimisprosessista tehdään näkyvää ja jokainen oppija voi löytää omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Monipuolisen arviointidatan avulla voidaan todentaa oppimisen kannalta merkityksellisiä, mm. itsetuntoon ja hyvinvointiin liityviä asioita. Qridi on joustava työväline, joka sopii hyvin niin ala- ja yläkoulujen kuin lukioiden tarpeisiin.

Lue lisää: https://qridi.fi

SanomaPro-oppimateriaalit

Teemme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä tuotamme sähköisiä palveluja perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen opetukseen. Helpotamme opettajan arkea tarjoamalla työvälineitä ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, monipuolistamiseen ja oppimistulosten kehittämiseen. Oppimateriaalimme luovat yksilöllisiä ja innostavia oppimispolkuja erilaisille oppijoille.

Lue lisää: https://www.sanomapro.fi

Studeo

Sähköinen oppimateriaali ja helppokäyttöiset työkalut samassa paketissa.

Luen lisää: https://www.studeo.fi/

Turnitin Feedback Studio

Turnitin Feedback Studio on webpohjainen järjestelmä, jolla opettaja tarkistaa tekstien alkuperäisyyden, antaa  palautetta ja arvio oppilaan palauttamaa tehtävää. Turnitin tarjoaa opettajalle monipuoliset palautteen antamisen ja arvioinnin työkalut.

VIDEO: Turnitin kahdessa minuutissa: https://www.youtube.com/watch?v=lI4Cv4g5Hdw

Velmu

Velmu on pilvessä toimiva työpöytä, joka kokoaa sähköiset palvelut yhteen näkymään. Velmusta löydät sähköpostit, kalenterit, oppimateriaalit, oppimisympäristöt ja oppilashallintojärjestelmän sekä omat sovellukset ja linkit.


Tulossa

Edison

Edison on helppokäyttöinen ja edistyksellinen oppimisalusta yhteisölliseen oppimiseen. Se kokoaa opettajien ja oppilaiden kaikki sähköiset työvälineet yhteen näkymään yhdellä kirjautumisella.

Lue lisää: https://www.tiera.fi/palvelumme/kasvatuksen-ja-opetuksen-palvelut/edison-oppimisalusta/

Koulun hyvinvointiprofiili

Koulun hyvinvointiprofiili tuo modernin, reaaliaikaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon koulumaailmaan. Tieteellisesti päteviin ja kattavasti testattuihin hyvinvointia mittaaviin kysymyksiin vastataan verkkopalvelun kautta ja tuloksia pääsee tarkastelemaan reaaliaikaisesti. Vertailu kunta- ja koulutasolla on helppoa, ja auttaa ymmärtämään tuloksia oikeassa kontekstissa.

Lue lisää: https://koulunhyvinvointiprofiili.fi/tietoa-palvelusta

ViLLE

Lukuisia tehtävätyyppejä. Automaattinen arviointi. Opettajan arvioimat tehtävät. Välitön palaute. Sähköiset kokeet. Tutoriaalit. Monipuolinen oppimisanalytiikka. Yhteistyö.

Lue lisää: https://ville.utu.fi

YipTree

YipTree on älykäs opetussuunnitelman mukainen arviointiympäristö, joka sisältää opetussuunnitelman mukaisia automaattitarkisteisia kokeita, tehtäviä, laaja-alaisen osaamisen arviointilomakkeita, itsearvioinnin välineitä ja helppolukuista oppimisen analytiikka. Siis kaikki mitä opetussuunnitelman mukaiseen arviointiin tarvitset! 

Lue lisää: https://www.almerin.com/fi/yiptreefi/

Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.