MPASSid käyttöönotto on suoraviivaista sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle sekä palveluntarjoajille. Kehitämme asiakkaan liittymisprosessia koko ajan yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Anna palautetta käyttöönottoprosessista suomidigin kehittäjäportaalin kautta (käytä ’mpassid’ tagia).

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän näkökulmasta vain MPASSid proxy, tunnistusvälineen valinta ja käytettävä käyttäjärekisteri on olennaista – muu tekniikka on MPASSid palvelun sisäistä toimintaa. Kokonaisuuden sitoo yhteen sopimus, joka tehdään opetuksen tai koulutuksen järjestäjän ja MPASSid operaattorin välille.

 1. Tutustu sopimukseen ja varmista päättäviltä tahoilta, että asiassa voi edetä.
 2. Päätä mikä henkilörekisteri kytketään. Varmista, että rekisterissä on MPASSid-tietomallin edellyttämät tiedot
  • Jos olet päättänyt kytkeä Wilman niin, tee Visman dokumentaation mukainen konfiguraatiomuutos
  • Jos olet päättänyt kytkeä Opinsysin, niin pyydä Opinsysia aktivoimaan MPASSid-integraatio (tuki@opinsys.fi)
  • Jos olet päättänyt kytkeä muun henkilörekisterin, ole yhteydessä MPASSid-operaattoriin (tuki@mpass.fi)
 3. Ole yhteydessä MPASSid-operaattoriin tuki@mpass.fi
  • Toimita allekirjoitettu sopimus ml. liitteen 1 itseauditointi MPASSid-operaattorille
  • Operaattori katselmoi itseauditoinnin, testaa integraation ja hyväksyy palvelun tuotantoon
 4.  Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on tuotannossa
 5. Pääset osallistumaan ohjausryhmän online kokouksiin.
 6. Käytössäsi on chat pohjainen tuki (Slack, jonne saat kutsun) ja tavalliset puhelin- ja sähköpostituki.

Palveluntarjoaja

Palvelun tarjoajan näkökulmasta vain MPASSid proxy, testi- ja demoympäristö ovat kiinnostavia  – muu on MPASSid palvelun sisäistä teknistä toimintaa. Kokonaisuuden sitoo yhteen sopimus, joka tehdään palveluntarjoajan ja MPASSid operaattorin välille.

 1. Kehitä palvelu MPASSid-yhteensopivaksi. Kehittämisessä ja testauksessa voi käyttää MPASSid-testiympäristöä. Testiympäristössä voidaan turvallisesti piilossa varmistaa palveluiden yhteentoimivuus.
 2. Tutustu sopimukseen.
 3. Toimita allekirjoitettu sopimus, palvelun kuvaus ja metadata (esimerkki) operaattorille tuki@mpass.fi
 4. Operaattori katselmoi palvelun kuvauksen ja julkaisee palvelun tuotantoon. Mikäli palvelusta on olemassa freemium versio, julkaistaan se myös MPASSid demoympäristöön.
 5. Palvelu on tuotannossa ja demoympäristössä.
 6. Pääset osallistumaan ohjausryhmän online kokouksiin.
 7. Käytössäsi on chat pohjainen tuki (Slack, jonne saat kutsun) ja tavalliset puhelin- ja sähköpostituki.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy