MPASSid:n käyttöönottaminen on suoraviivaista sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille että palveluntarjoajille. Kehitämme asiakkaan liittymisprosessia jatkuvasti aiempaa yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Anna palautetta käyttöönottoprosessista Suomidigin kehittäjäportaalin kautta käyttämällä mpassid-tagia.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän näkökulmasta vain MPASSid-proxy eli tunnistuspalvelu, tunnistusvälineen valinta sekä käytettävä käyttäjärekisteri ovat olennaisia; muu tekniikka on palvelun sisäistä toimintaa. Kokonaisuuden sitoo yhteen GDPR-yhteensopiva sopimus, joka laaditaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjän ja MPASSid-operaattorin välille. Teknisempi kuva erikseen.

Näin helposti otat MPASSid:n käyttöön:

 1. Tutustu sopimukseen ja varmista päättäviltä tahoilta, että MPASSid voidaan ottaa käyttöön.
  • Lähetä osoitteeseen tuki@mpass.fi koulutuksen järjestäjän nimi, osoite ja y-tunnus sekä sopimuksen yhteyshenkilön eli allekirjoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Näiden tietojen avulla saamme laadittua jäsensopimuksen, joka lähetetään yhteyshenkilölle allekirjoitettavaksi sähköisesti.
 2. Päätä, mikä henkilörekisteri palveluun kytketään. Varmista, että rekisterissä on MPASSid-tietomallin edellyttämät tiedot.
  • Jos haluat kytkeä Wilman, lue ohjeet täältä.
  • Jos haluat kytkeä Opinsysin, pyydä Opinsysia aktivoimaan MPASSid-integraatio (tuki@opinsys.fi).
  • Jos haluat kytkeä jonkin toisen henkilörekisterin, ota yhteyttä MPASSid-operaattoriin (tuki@mpass.fi).
 3. Ota yhteyttä MPASSid-operaattoriin (tuki@mpass.fi) ja ilmoita, mikä henkilörekisteri palveluun kytketään.
  • Me autamme integraatiossa!
  • Teknistä integraatiota voi hoitaa esimerkiksi kunnan sivistystoimen IT-henkilö, vaikka hän ei toimisikaan sopimuksen allekirjoittajana.
 4. Valmista: MPASSid on otetty käyttöön!
 5. Liittymisen jälkeen operaattori ohjeistaa koulutuksen järjestäjää tekemään liitteen 1 itseauditoinnin. Tämän avulla varmistetaan, että uusi jäsen täyttää palvelun asettamat edellytykset.
 6. Pääset osallistumaan ohjausryhmän online-kokouksiin.
 7. Käytössäsi on chat-pohjainen tuki Slack-pikaviestintäsovelluksessa, jonne voit liittyä heti! Lisäksi perinteiset puhelin- ja sähköpostituki jatkavat toimimistaan.

Palveluntarjoaja

Palveluntarjoajan näkökulmasta vain MPASSid-proxy, testi- ja demoympäristö ovat kiinnostavia; muu on palvelun sisäistä teknistä toimintaa. Kokonaisuuden sitoo yhteen sopimus, joka laaditaan palveluntarjoajan ja MPASSid-operaattorin välille. Teknisempi kuva erikseen.

Ketterästi pienellä vaivalla alkuun:

 1. Kehitä palvelusi MPASSid-yhteensopivaksi. Kehittämisessä ja testauksessa voit käyttää MPASSid-testiympäristöä. Testiympäristössä voidaan turvallisesti varmistaa palveluiden yhteentoimivuus piilossa käyttäjiltä. Toimita samalla palvelun kuvaus ja esimerkki metadatasta operaattorille osoitteeseen tuki@mpass.fi.
 2. Mikäli palvelusta on olemassa freemium-versio tai se on ilmainen, se julkaistaan myös MPASSid-demoympäristöön ilman sopimuksen allekirjoitusta.

Tuotantoympäristöön liittyminen:

 1. Tutustu sopimukseen ja allekirjoita se. Sähköinen allekirjoitusprosessi käynnistyy ilmoittamalla allekirjoittavan tahon sähköpostiosoite MPASSid-operaattorille.
 2. Operaattori julkaisee palvelun tuotantoympäristöön.
 3. Pääset osallistumaan ohjausryhmän online-kokouksiin.
 4. Käytössäsi on chat-pohjainen tuki Slack-pikaviestintäsovelluksessa, jonne voit liittyä heti!. Lisäksi perinteiset puhelin- ja sähköpostituki.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.