maalis 25, 2021

Vuoden 2021 webinaarit käyntiin

Vuoden 2021 ensimmäinen MPASSid-webinaari järjestettiiin perjantaina 19.3.2021. Parhaimmillaan webinaaria seurasi yli 40 osallistujaa, joka oli tähän asti MPASSid:n suurin webinaariyleisö.

Webinaarissa käsiteltiin kolmea aihetta, joista tärkein oli maaliskuussa tapahtunut vahdinvaihto, jonka myötä Opetushallitus ottaa MPASSid-palvelun siipiensä suojaan. CSC jatkaa toistaiseksi Opetushallituksen ohjauksessa palvelun kehittämistä ja teknistä ylläpitoa, mutta palvelun käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriö palaa taka-alalle normaaliin rooliinsa lainsäädännön valmisteluun ja budjettivarojen käyttöön. Pitkään suunnitellun siirron tarkoitus on viimeistellä palvelun siirtyminen kehitysvaiheesta pitkäaikaiseen tuotantoon.

Puheenvuorossaan opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja kertasi palvelun varhaisvaiheita ”opetuksen pilviväylästä” välivaiheiden kautta nykyiseen muotoonsa. Jälkipolville oli myös tallentunut ruutukaappaus Oulun kaupungin tekemästä ensimmäisestä MPASSid-kirjautumisesta vuodelta 2015.

Siirtymä pyritään tekemään mahdollisimman huomaamattomasti. Opetushallituksen uusi palveluosoite on mpass@oph.fi on jo käytössä. Vanha osoite tuki@mpass.fi toimii toistaiseksi, mutta välittää kaikki tukipyynnöt Opetushallitukselle. Opetushallitus tulee tiedottamaan kaikkia nykyisiä MPASSid:n asiakkaita muutoksesta maaliskuun aikana. Muutos tarkoittaa sopijaosapuolen vaihtumista, joten MPASSid-liittymissopimukset on uusittava. Opetushallituksen suunnitelman mukaan kaikki sopimukset uusitaan vuoden 2021 aikana.

Toisena aiheena CSC kertoi uudesta käyttäjätietojen testipalvelusta, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella tietoja, jotka MPASSid tästä palvelulle välittää. Testipalvelun tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa vikatilanteiden selvittämistä, sillä valtaosa vikatilanteista johtuu puutteellisista tai virheellisistä käyttäjätiedoista. Testipalvelu osoittaa käyttäjälle puuttuvat tai virheelliset tiedot ja tarjoaa raportin, jonka käyttäjä voi lähettää oman koulun it-tukeen, jossa tiedot voidaan korjata.

Viimeisenä aiheena CSC kertoi alustavia suunnitelmia MPASSid-tietomallin versiosta 1.2. Merkittävin suunniteltu muutos koskee ns. CryptID-attribuutin poistamista tietomallista. Koko MPASSid:n olemassaolon ajan kyseinen käyttäjän yksilöivä tunniste on koettu ongelmalliseksi, ja siitä on toivottu päästävän eroon oppijanumeron yleistymisen myötä. Oppilaiden osalta tilanne onkin jo hyvä, mutta opettajien ja muun koulun henkilökunnan osalta suurin hankaluus on nykyinen lainsäädäntö. Oppijanumeroa koskevaa lakimuutosta valmistellaan opetus- ja kultuuriministeriössä, ja nopeimmillaan uusi laki voisi olla voimassa 2022. Joka tapauksessa CryptID-attribuutin lähtölaskenta on vihdoin aloitettava ja tarvittaessa myönnettävä riittävä siirtymäajat niille palveluille, joille se on edelleen välttämätön.

Webinaarissa käydyn keskustelun perusteella keskeisintä tietomallin muutoksessa on, että siihen liittyvät aikataulut ja suunnitelmat olisivat mahdollisimman aikaisin luottamusverkoston jäsenten tiedossa. Tietomallia koskevat esityskalvot on julkaistu MPASSid:n wikisivulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus