elo 21, 2020

MPASSid Digikillan webinaarissa

MPASSid osallistui tällä viikolla Digikillan järjestämään verkkoseminaariin. Tiistaina 18.8.2020 järjestetyn webinaarin puheenjohtajana toimi Hämeenlinnan kaupungin digikehittämispäällikkö Jari Harvio ja keskustelijana CSC:n Manne Miettinen. MPASSid:n palvelu­omis­taja Tero Huttunen (OKM) vastasi osallistujien kysymyksiin tapahtuman ohessa olevassa chatissa. Osallistujia oli 69 hlöä niin kotiorganisaatioista kuin palveluntarjoajien edustajista.

MPASSid:n esityksessä käytiin läpi muun muassa viimeaikaisia muutoksia ja parannuksia kuin tulevia kehityskohteitakin. MPASSid-tietomallin versio päivittyy 1. syyskuuta 2020 versioon 1.1. Edellinen versio 1.0 on ollut voimassa vuodesta 2018. Manne Miettisen mukaan merkittävin muutos on kansallisen oppijanumeron lisääminen uutena tietona (attribuuttina) tietomalliin. Tarkoituksena on, että kansallinen oppijanumero ajan myötä korvaa eri tavoin ongelmallisen CryptID-attribuutin, joka on ollut tähän asti ainoa keino yksilöidä käyttäjä yksittäistä rekisteriä laajemmin.

Merkittävin muutos on kansallisen oppijanumeron lisääminen uutena tietona (attribuuttina) tietomalliin.

Kansallinen oppijanumero voidaan aluksi välittää vain oppijoiden osalta. Tero Huttusen mukaan ministeriössä on kuitenkin tekeillä muistio, jossa esitetään lakimuutosta ns. Koski-lakiin, jonka myötä myös opettajille voitaisiin oppijanumero luoda ja välittää. Asia menee käsittelyyn syksyn aikana. Mikäli päätös on muistiossa esitetyn mukainen, voidaan toteutus aloittaa vuonna 2021.

Webinaarissa keskustelua herätti keväällä julkaistu turvakielto-oppilaita koskeva muutos sekä oppijanumeron laajentaminen koskemaan myös opetus- ja muuta koulun henkilöstöä. Valitettavasti Opetushallituksen juristi, jonka oli määrä osallistua verkkoseminaariin, ei päässytkään osallistumaan, joten turvakieltoasioista ei voitu käydä syvällisempää keskustelua.

Huhtikuussa turvakiellon alaisten oppijoiden tietojen välittäminen palveluille herätti keskustelua MPASSid-luottamusverkostossa, kun Visma päätti asiakaspalautteen perusteella lopettaa turvakiellon alaisten oppijoiden tietojen välittämisen MPASSid:n kautta. Asiaa linjattiin Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Linjauksen mukaan vastuu tietojen välittämisestä on aina rekisterinpitäjällä (opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä), joten Visma lisäsi ominaisuuden, jolla opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi sallia tai evätä turvakiellon alaisten henkilöiden tietojen välittämisen MPASSid:n kautta. Mikäli tietojen välittäminen evätään kyseinen henkilö ei voi kirjautua MPASSid:n kautta. Kirjoitimme asiasta aiemmassa artikkelissamme, jonne pääsee tämän linkin kautta.

MPASSid -tiimi analysoi myös kirjautumisdataa ymmärtääkseen paremmin palvelun käyttöä ja kuinka palvelun vaikuttavuutta voisi entisestään parantaa.

On tärkeää, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuville. Tulevana syksynä MPASSid-tiimi selvittää palvelun saavutettavuutta. Palvelun WCAG 2.1-määrityksen mukainen saavutettavuusarviointi on jo parhaillaan käynnissä ja saavutettavuusseloste julkaistaneen lähiaikoina. Miettisen mukaan, MPASSid -tiimi analysoi myös kirjautumisdataa ymmärtääkseen paremmin palvelun käyttöä ja kuinka palvelun vaikuttavuutta voisi entisestään parantaa. Esityksessä sivuttiin myös palvelun siirtymistä Opetushallituksen hallintaan vuonna 2021. Asia on parhaillaan esillä opetusministeriön ja Opetushallituksen tulosneuvotteluissa.

Kiitos Digikillalle, kun pääsimme mukaan inspiroivaan verkkotapahtumaan!

Tämän linkin takaa löytyvät webinaarin tallenteet.


Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus