elo 6, 2020

Parannuksia tunnistuslähteen valintasivulla

MPASSid toimii pääasiassa käyttäjän näkymättömissä. Suurimman osan ajasta käyttäjä näkee erilaisten opetusta tukevien verkkopalveluiden tai oman koulunsa tukipalveluiden sivuja, ja on vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tärkein MPASSid:n käyttöliittymä on tunnistuslähteen valintasivu eli “Valitse koulusi -sivu”, jossa käyttäjä valitsee koulunsa käyttämän tunnistuslähteen eli palvelun, joka todentaa käyttäjän olevan se kuka hän väittää olevansa. Yleisin tunnistuspalvelu MPASSid-luottamusverkostossa on koulun kunnan tarjoama Web Wilma, mutta Microsoftin ADFS-tuote on yleistynyt nopeasti viime aikoina.

MPASSid toimii pääasiassa käyttäjän näkymättömissä.

Vuosi sitten MPASSid:n tunnistuslähteen valintasivulle tehtiin iso uudistus, jossa käytettävyydeltään lähes mahdottomaksi rapautunut pitkä lista kuntien nimiä ja logoja vaihtui vuorovaikutteiseen ja graafiselta ilmeeltään huolitellumpaan versioon (ks. kuva alla).

Loppuvuoden 2019 aikana sivuun on tehty pieniä viilauksia saamiemme kommenttien perusteella. On parannettu eri selainten tukea, niin että koulujen valinta ennakoivan tekstinsyötön avulla toimii eri selainten käyttämillä JavaScript-versioilla. Näkyvin muutos lienee viimeksi valittujen koulujen painikkeiden oikealle puolelle ilmestynyt pieni rasti (x), jota klikkaamalla voi poistaa painikkeen, jos käyttäjä on epähuomiossa valinnut väärän koulun tms. 

Valintasivun “älykkyyttä” on lisätty siten, että sivu poistaa näkyvistä automaattisesti sellaiset viimeksi valittujen koulujen painikkeet, joiden tunnistuslähde on muuttunut.

Valintasivun “älykkyyttä” on lisätty siten, että sivu poistaa näkyvistä automaattisesti sellaiset viimeksi valittujen koulujen painikkeet, joiden tunnistuslähde on muuttunut. Esimerkiksi kevään aikana moni kunta on siirtynyt käyttämään itse ylläpidetyn Wilman asemesta Visman ylläpitämää Wilmaa ja näiden muutosten yhteydessä olisi varmasti tapahtunut paljon sekaannuksia, jos viimeksi valittu painike olisi ohjannut käyttäjät poistuneeseen tunnistuspalveluun. 

Viimeinen näkyvä muutos on sellainen, jota emme toivottavasti joudu käyttämään ainakaan usein. Se on laajoja häiriöitä tms. poikkeustilanteita varten tehty tiedotusikkuna (banneri), joka ilmestyy sivun ylälaitaan, kun haluamme saattaa laajasti käyttäjien tietoon jotain tärkeää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus