kesä 5, 2020

Syyskuun alusta MPASSid alkaa välittää uusia tietoja

MPASSid välittää jokaisesta tunnistetusta käyttäjästä palveluille samat perustiedot, kuten sukunimen, etunimen, koulun, vuosiluokan, jne. Näiden tietojen avulla palvelut pystyvät tarjoamaan käyttäjälle pääsyn tälle tarkoitettuihin oppimateriaaleihin, tehtäviin jne. Perustiedot on määritelty MPASSid:n tietomallissa. Tietomalli on MPASSid-luottamusverkoston ydin ja tärkein lisäarvon luoja.  Käyttämällä yhteistä sopimusta välitettävistä tiedoista sekä palveluntarjoajat että opetuksen ja koulutuksen tarjoajat säästävät omaa työtään.

Tietomalli on MPASSid-luottamusverkoston ydin ja tärkein lisäarvon luoja.

Tietomalli on niin keskeinen osa luottamusverkoston toimintaa, että sen muuttamisen kanssa on tärkeää olla varovainen. Äkilliset muutokset rikkoisivat palvelut, jos ne eivät pysyisi muutosten tahdissa, eivätkä osaisi tulkita muuttuneita tietoja oikein. Toisaalta on yhtä olennaista, että tietomallin tiedot ovat palveluille tarpeellisia ja mahdollisimman yksiselitteisiä. Maailman muuttuessa on tietomallinkin sopeuduttava. Tähän asti MPASSid:n tietomallia on muutettu vain kerran aiemmin vuonna 2017, jolloin nykyinen tietomallin versio 1.0 otettiin käyttöön.

Syyskuun alusta 2020 tietomallista otetaan käyttöön uusi versio 1.1, joka tuo malliin kolme uutta tietoa (attribuuttia):  kansallisen oppijanumeron, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-numeron ja nimen. MPASSid on alusta alkaen laskenut sen varaan, että eri käyttäjät voitaisiin erottaa toisistaan yksiselitteisesti kansallisella oppijanumerolla, joka on Opetushallituksen ylläpitämä pysyvä numeerinen yksilöintitunnus. Valitettavasti sen välittäminen MPASSid:n kautta on edennyt paljon hitaammin kuin alunperin on suunniteltu. Syyskuusta eteenpäin MPASSid alkaa vihdoin välittää oppijanumeroa, mutta vain oppijoiden osalta. Valitettavasti oppijanumero toimii lyhyellä tähtäimellä vain oppijoiden yksilöintiin ja opettajien yksilöinti on vuosien odottelun jälkeen edelleen vailla kunnollista ratkaisua. 

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän ei tarvitse alkaa ylläpitämään OID-tunnusta omissa rekistereissään, vaan MPASSid saa tiedon Opetushallituksen ylläpitämästä koodistopalvelusta koulukoodin avulla ja välittää se eteenpäin palveluille.

Myös opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-numero ja nimi perustuvat Opetushallituksen ylläpitämiin tietoihin. Nämä uudet tiedot tulevat korvaamaan myöhemmin julkaistavasta versiosta 1.2 eteenpäin kuntakoodin ja kunnan nimen. Kunta on ollut jossain määrin harhaanjohtava ja ongelmallinen nimi tiedolle, jota MPASSid on välittänyt. Kuntakoodilla ja nimellä on tarkoitettu aiemminkin nimenomaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjää, joka on palveluntarjoajan kannalta merkityksellinen tieto, eikä esim. käyttäjän asuinkuntaa, jolla ei ole merkitystä palveluntarjoajalle. Enemmistö opetuksen tai koulutuksen järjestäjistä on toki kuntia, mutta eivät kaikki. On siis järkevä korvata tämä tieto sillä, mitä tosiasiassa tarkoitetaan. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän ei tarvitse alkaa ylläpitämään OID-tunnusta omissa rekistereissään, vaan MPASSid saa tiedon Opetushallituksen ylläpitämästä koodistopalvelusta koulukoodin avulla ja välittää se eteenpäin palveluille.

MPASSid lopettaa myös neljän attribuutin välittämisen versiosta 1.1 lähtien. Poistuvat attribuutit ja niiden voimassa oleva vastineet on esitetty alla olevassa taulukossa:

Palveluntarjoajien on tarkistettava, että he ovat korvanneet poistuvat attribuutit voimassa olevilla attribuuteilla ennen 1.9.2020.

Pienempi muutos on vuosiluokkatiedon ihmisluettava nimi ja määritelmän tarkennus. Tieto josta on aiemmin puhuttu “luokka-asteena” on vaihdettu termiin “vuosiluokka”. Määritelmässä viitataan nyt Tilastokeskuksen määritelmään vuosiluokka. Yleisesti ottaen MPASSid-tietomallissa pyritään hyödyntämään niin paljon kuin mahdollista viranomaisten määritelmiä, jotta kansallinen yhteentoimivuus on mahdollisimman suuri.

Version 1.1 mukanaan tuomat muutokset ovat kaiken kaikkiaan melko vähäisiä. Osoitteeseen tuki@mpass.fi voi lähettää tietomallin päivitykseen liittyviä kysymyksiä. Tulevien vuosien tietomallipäivitysten myötä on tarkoitus tarkentaa hieman tietojen muotoa ja merkitystä koskevia vaatimuksia, niin että erilaiset oppimisen palvelut voivat luottaa entistä enemmän MPASSid:n kautta välitettyihin tietoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus