huhti 22, 2020

Turvakielto-oppilaiden kirjautuminen ei toimi MPASSid:ssa – ongelmaa ratkaistaan keskitetysti

Olemme saaneet viimeisen viikon aikana useita yhteydenottoja liittyen turvakielto-oppilaiden tiedon välittämiseen MPASSid-palvelussa. Ongelmana on, ettei kirjautuminen toimi tällä hetkellä näiden oppilaiden osalta, jos käytössä on Wilma-integraatio (77 % kouluista).

Tästä on aiheutunut valitettava tilanne, jossa opetuksen järjestäjät ovat joutuneet tekemään paikallisia ratkaisuja mahdollistaakseen turvakielto-oppilaiden kirjautumisen käytössä oleviin digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä palvelua tuottava CSC ovat reagoineet tilanteeseen ja olleet välittömästi yhteydessä Wilmaa tuottavan Visman, opetuksen järjestäjien sekä Opetushallituksen kesken. Pyrimme ratkaisemaan tilanteen mahdollisimman nopeasti.

Tilanne ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä

Käytännössä tilanteen ratkaisu edellyttää kahta vaihetta, joista ensimmäinen on tiedon välittämiseen liittyvä juridinen linjaus. Kun linjaus on tehty, luomme tilanteeseen käytännön ratkaisun, jossa pyritään ratkaisemaan tilanne tiedonhallintaan liittyvää lainsäädäntöä noudattaen, ja jossa sen mukainen tekninen ratkaisu vaatisi opetuksen järjestäjiltä mahdollisimman vähän ylimääräistä työtä.

Pyydämme opetuksen järjestäjiä ja palveluntarjoajia pidättäytymään ratkaisuista, joiden toteuttaminen tässä tilanteessa ei ole välttämätöntä. 

Taustatietona ongelmalle: Tilanne sai alkunsa Visman tekemästä Wilman päivityksestä. Päivityksen jälkeen MPASSid:n hakurajapintaan ei Visman toimesta enää siirretä niiden oppilaiden tietoja, joilla on opetuksen järjestäjän tekemä merkintä Opiskelijat-rekisterin Turvakielto-kenttään tai jos Turvakiellon alkamispäivä- ja Turvakiellon päättymispäivä –kenttiin on täytetty päivämäärä -tieto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus