maalis 31, 2020

Maaliskuun yhteisötapaaminen – tietomalli ja uloskirjautuminen

MPASSid järjesti vuoden ensimmäisen yhteisötapaamisen 19.3.2020. Aiheena MPASSid:n tietomalli ja uloskirjautuminen. Korona pandemian takia alunperin Espoossa järjestettäväksi kaavailtu tilaisuus muutettiin pikavauhtia täysin verkossa tapahtuvaksi työpajaksi. Tapaamisessa oli yhteensä 14 osallistujaa, ja työpaja oli Goforen fasilitoima. 

Työpajan ensimmäisessä osiossa keskusteltiin tietomallista ja sen muutosprosessista. MPASSid:n Manne Miettinen esitteli tietomalliin suunnitellut keskeiset muutokset sekä muutosprosessin alustavan aikataulun, jonka jälkeen mietittiin muutosten herättämiä kysymyksiä osallistujien kesken. Suunniteltuja muutoksia, kuntakoodin ja kuntanimen korvaamista opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-tunnuksella ja nimellä, oppijanumeron mukaantuontia sekä “muu henkilökunta” -roolia, pidettiin hyvinä ja toivottiin niiden mahdollisimman nopeaa läpivientiä. Muutosprosessi ja sen aikataulu eivät herättäneet juurikaan keskustelua.

Toisen osion aiheena oli uloskirjautuminen. Pohdittiin muun muassa täydellisen uloskirjautumisratkaisun (Logout) haasteita yhteiskäyttöisten laitteiden maailmassa. Suurella osalla osallistujista oli omia kokemuksia uloskirjautumisesta toteuttamisesta, joten täydellisen ratkaisun mahdottomuus ymmärrettiin laajasti. Keskustelussa todettiin, että ainoa vaihtoehto on dokumentoida vaihtoehdot niiden reunaehtoineen.

Yleisesti ottaen tilaisuutta ja sen toteutusta Zoom-videoneuvottelun ja Mural-yhteistyöalustan avulla pidettiin onnistuneena. Osallistujat toivoivat, että vastaavia työpajoja voisi järjestää tulevaisuudessa useammin, mutta tiiviimpinä ja suppeammalla agendalla. Yleisinä parannuksina MPASSid-palveluun toivottiin, että huomioita kiinnitettäisiin erityisesti palveluun liittymisen helppouteen ja dokumentaation lisäämiseen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus