tammi 10, 2020

Palvelun vakiintumisen vuosi 2019

Päättyneenä vuotena kirjautumismäärät kasvoivat nopeasti ja loppuvuonna kirjautumisia tehtiin kuukaudessa keskimäärin 300 000. Projekti- ja pilotointivaiheen pölyt on karistettu lopullisesti ja MPASSid-palvelu on vakiintunut osaksi perus- ja toisen asteen opetuksen digitaalista infrastruktuuria.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus