kesä 12, 2019

MPASSid-yhteensopivat palvelut paremmin esille

MPASSid-tunnistusratkaisu mahdollistaa oppilaiden ja opettajien kirjautumisen lukuisiin koulujen käyttämiin palveluihin helposti omaa, tuttua tunnusta käyttäen. Tunnistusratkaisun piirissä on jo 80 prosenttia Suomen lukioasteen ja 70 prosenttia perusasteen oppilaitoksista. Lisäksi palvelua käytetään joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa.

MPASSid:n ulottuvilla on näin ollen suuri määrä oppilaita ja opettajia, mutta palveluntarjoajia on mukana vielä verrattain vähän.

MPASSid:n kautta palveluntarjoajat saavat valtavan määrän potentiaalisia käyttäjiä tuotteelleen. Mitä enemmän luottamusverkostossa on palveluntarjoajia, sitä enemmän hyötyä MPASSid:sta on myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Haluamme panostaa aiempaa enemmän siihen, että mukana jo olevat palvelut saisivat näkyvyyttä ja toivomme, että näin saamme innostettua myös uusia palveluntarjoajia lähtemään mukaan MPASSid-luottamusverkostoon.

Tavoitteemme on kehittää MPASSid:ta yhdessä palveluntarjoajien kanssa heidän toivomaansa suuntaan. Kuluvan vuoden aikana olemme järjestäneet työpajoja, joissa palveluntarjoajat ovat saaneet esittää kehitysehdotuksia ja pohtia, mikä on MPASSid-tunnistusratkaisun hyöty heidän yritykselleen tai tuotteelleen. Työpajoista kerätyt ideat ja kommentit ovat auttaneet hahmottamaan palveluntarjoajien tarpeita ja asettaneet suunnan MPASSid:n kehittämiselle. Tälle vuodelle on suunnitteilla vielä kaksi työpajaa, jonka lisäksi pyrimme uudistamaan mpass.fi-verkkosivuja siten, että ne palvelisivat erilaisia jäsenryhmiämme mahdollisimman kattavasti.

Ei kommentteja

Kommentoi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.