huhti 9, 2018

MPASSid pilotoinnista tuotantoon – demoympäristö esillä ITK-päivillä

Toisen asteen­­ ja perusasteen oppijoille suunnattu tunnistus- ja kertakirjautumisratkaisu MPASSid on siirtynyt pilotoinnista tuotantovaiheeseen. Tämän kevään merkittävin kehitysponnistus on kaikille avoin demoympäristö, joka avataan ja esitellään Hämeenlinnassa 11.–13.4. järjestettävillä ITK-päivillä.

MPASSid-palvelun pilotointi on tuonut lupaavia tuloksia. Noin vuoden ajan lähes 30 koulutuksen järjestäjää eri puolilla Suomea on pilotoinut tunnistus- ja kirjautumisratkaisua. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

Kertakirjautumispalvelu on hankala asia viestiä ja parhaimmillaan huomaamaton osa asiakkaan palveluiden käyttöä. Tästä syystä päätimme integroida MPASSid:n oppijan sähköiseen työpöytään. Koulut voivatkin kerätä kaikki käyttämänsä digitaaliset palvelut vastaavaan sähköiseen työpöytään, jossa ne ovat nopeasti ja helposti saatavilla.

Kokonaisuus muodostaa  interaktiivisen demoympäristön, jossa tunnistus on otettu käyttöön useiden eri toimijoiden sovelluksissa, joita oppijat voivat kokeilla ja käyttää. Demoympäristössä kuka tahansa voi kokeilla ja todeta MPASSid:n tuoman lisäarvon osana asiakaspolkua.

Oppimispalveluja tarjoaville yrityksille MPASSid tarjoaa helpon pääsyn laajaan käyttäjäkuntaan. Mukaan liittyville palveluntarjoajille demoympäristö toimii markkinointikanavana. Demoympäristöön voi liittyä oman palvelun ilmaisve

rsiolla ja integroimalla MPASSid tunnistuksen.

– Kun saamme välitettyä tietoa kertakirjautumisen hyödyistä oikeille tahoille, uskon, että saamme nopeasti palvelulle lisää käyttäjiä ja lisää sovelluksia, kertoo Jarkko Moilanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

– Yhtenäisen tunnistautumisen avulla vähennetään erillisten käyttäjätunnusten ja unohtuneiden salasanojen uusimiseen tuhlautuvaa aikaa ja voidaan hyödyntää se koulujen ydintehtävään, eli opetukseen ja oppimiseen. Niin oppijat kuin opettajat voivat käyttää yhdellä ja samalla tunnistusvälineellä lukuisia koulun ja eri palveluntarjoajien tarjoamia digitaalisia palveluja, kertoo kehityspäällikkö Manne Miettinen CSC:ltä.

ITK-päivien ohjelma:

MPASSid-kertakirjautumisratkaisun demoympäristö, Digikillan olohuone

to 12.4. klo 13–14

pe 13.4. klo 13–14

Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus